Contact & Dienstenwijzer

Graag gaan wij met u in gesprek. Bij vragen neem dan contact met ons op. 

Wij zien uit naar een persoonlijke kennismaking. 

Apeldoornseweg 51
8172 EH Vaassen
Telefoon: (0578) 561230
E-mail: info@kredietverzekeren.nl

Bedrijfsgegegevens

KvK Oost NL: 65781031
AFM vergunningsnummer: 12044455
KiFiD aansluitnummer: 300013784
BTW-nummer: NL1007.87.071.B01

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak op telefoonnummer (0578) 561230 of stuurt u ons een e-mail.

Dienstenwijzer

VCM Kredietverzekeren is gespecialiseerd in alle facetten van het credit management. Wij zijn specialist in het afdekken en beoordelen van betalingsrisico’s en het innen van uw vorderingen. Wij inventariseren uw behoeften en komen met duidelijke adviezen die het beste aansluiten bij uw omstandigheden.

Wie zijn wij?

Naam en adresgegevens
VCM Kredietverzekeren
Apeldoornseweg 51
8172 EH Vaassen

Bereikbaarheid
U kunt ons op meerdere manieren bereiken:
Telefoon: (0578) 56 12 30
E-mail: info@kredietverzekeren.nl

Wij komen graag bij u langs. Uiteraard bent u ook bij ons van harte welkom. Onze openingstijden zijn op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur. Een afspraak buiten kantoortijden is in overleg altijd mogelijk.

Registratie AFM
Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12044455. Registratie is een wettelijke verplichting. Het register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

Klachten
Natuurlijk doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht hebben dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen. Alle klachten worden door de directie behandeld. Als wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij:

Klachten instituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
www.kifid.nl

Kamer van Koophandel
Wij staan onder het nummer 65781031 vermeld bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland.

Onze diensten

Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM. Op basis hiervan zijn wij gerechtigd om te adviseren en bemiddelen in financiële producten en diensten voor zakelijke relaties.

Onze specialisten zijn bevoegd om te bemiddelen in onder meer de volgende diensten:

• Kredietverzekering
• Incassodienstverlening
• Factoring
• Handelsinformatie

Hoe komen wij tot een advies?

Vrijheid van advies
VCM Kredietverzekeren is een ongebonden bemiddelaar. We hebben geen enkele verplichting om producten bij een instelling onder te brengen. Dit betekent dat wij in vrijheid de producten van een groot aantal aanbieders kunnen adviseren.

Geen zeggenschap
Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming en zijn dus op geen enkele wijze afhankelijk van een verzekeraar of andere dienstverlener.

Selectie van aanbieders
Er zijn veel aanbieders actief in de financiële markt. Wij vergelijken de verschillende mogelijkheden en komen met een objectieve analyse. In onze analyse worden verschillende facetten meegenomen waaronder: premiehoogte, voorwaarden en ervaringen met de maatschappijen.

Onze beloning

Wij hebben er voor gekozen dat de kosten gefinancierd worden door de verzekeraar of financiële dienstverlener waarmee wij u in contact brengen. U betaalt de premie rechtstreeks aan de maatschappij. Vervolgens ontvangen wij een deel van de premie ter compensatie van onze bedrijfskosten.

Enkele diensten berekenen wij op basis van uurtarieven. U wordt hierover vooraf geïnformeerd evenals een inschatting van de inhoud van de dienstverlening en de verwachte kosten. Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht dan wordt u door ons op de hoogte gebracht van de financiële consequenties.

Ons personeel ontvangt een marktconform vast salaris. Wij werken niet met bonusconstructies waardoor onze medewerkers onafhankelijk en objectief adviseren zonder financiële prikkels.  

Wat verwachten wij van u?

Terecht dat u aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stelt. Wij verwachten ook een aantal zaken van u:

  • Verstrekking van juiste gegevens. Op basis van uw informatie stellen wij onze adviezen samen. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat er onjuiste of onvolledige informatie is gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
  • Totaalbeeld. Hebt u elders kredietverzekeringen lopen, dan is dat voor ons belangrijk om te weten. Deze informatie is nodig om te bepalen of in uw geval sprake is van onder- of juist oververzekering.
  • Wijzigingen. Ook als er wijzigingen in uw onderneming plaats vinden worden wij graag op de hoogte gesteld. Te denken valt o.a. aan nieuwe afzetgebieden, nieuwe producten of verhuizing.
  • Controle. Wij vragen u de gegevens uit de ontvangen stukken op juistheid te controleren en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons te melden.

Wat kunt u nog meer van ons verwachten?

Onze dienstverlening is breder dan de vermelde diensten in deze dienstenwijzer. Als er vragen zijn dan horen wij dat graag. Wij zijn u graag van dienst.

vcm04